WARSZTATY

WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO

Warsztaty to zajęcia grupowe, podczas których możliwe jest eksperymentowanie z nowymi doświadczeniami. Celem warsztatów jest zwiększanie świadomości, lepsze zrozumienie siebie i drugiego człowieka oraz rozwój społecznych umiejętności. Zajęcia mają charakter tematyczny. Uczestnicy uczą się dzięki ćwiczeniom wykonywanym indywidualnie i w podgrupach. Proponuję warsztaty dotyczące szeroko rozumianego rozwoju osobistego oraz szkolenia miękkie z zakresu samodoskonalenia: zajęcia integracyjne, trening interpersonalny i intrapsychiczny, warsztaty dot. komunikacji, asertywności, sztuki autoprezentacji, zarządzania sobą i czasem.