PSYCHOTERAPIA ON-LINE

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Psychoterapia on-line skierowana jest do osób, które z różnych względów ( pobyt za granicą, przyczyny zdrowotne, potrzeba elastycznych terminów sesji ) nie mogą skorzystać z terapii w bezpośrednio w moim gabinecie. Psychoterapia on-line daje tym osobom możliwość uzyskania pomocy psychologicznej.

Psychoterapia przez Internet ze względu na swoją nowatorskość może wydawać się dziwna, jednakże po jednym, dwóch spotkaniach oswajamy się z formą kontaktu i możliwe staje się korzystanie z terapii online w równie efektywny sposób jak z terapii „na żywo”. Z relacji moich klientów wynika, że zauważają oni taki sam postęp w psychoterapii przez Internet jak podczas spotkań osobistych. Najważniejsze jest, tak jak i w przypadku każdej psychoterapii, utworzenie relacji pomiędzy klientem i psychoterapeutą (według badań to właśnie relacja jest czynnikiem leczącym a nie nurt psychologiczny). Przez Internet okazuje się to również możliwe.

Zalety psychoterapii przez Skype’a:

W sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu (myśli samobójcze, samookaleczenia, głębokie stany kryzysowe) zdecydowanie zalecam jak najszybszy kontakt osobisty ewentualnie skorzystanie z pomocy najbliższego specjalisty.

Na terapię przez Skype’a lub przez telefon umawiam się w dogodnych dla obu stron terminach od godziny 8 do 23.

Cennik i zasady psychoterapii: