PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

To forma pomocy dla tych dzieci i nastolatków, których naturalny rozwój został zakłócony przez trudne doświadczenia. Ze względu na swą wrażliwą konstrukcję silnie przeżywają różnego rodzaju wydarzenia (np. rozwód rodziców) i nie potrafią samodzielnie sobie z tym poradzić.

W proces psychoterapii dzieci i młodzieży często włączeni są rodzice. Pierwsze spotkanie zwykle odbywa się z samymi rodzicami, zwłaszcza jeśli problem dotyczy małego dziecka. Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie terapeuty z dzieckiem. Po rozpoznaniu specyfiki przejawianych przez dziecko lub nastolatka trudności psychoterapeuta ustala plan terapii. W zależności od wieku dziecka oraz specyfiki problemu proponowana jest najbardziej odpowiednia forma terapii.