PSYCHOTERAPIA RODZINNA

TERAPIA RODZINNA

Psychoterapia rodzin jest taką formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstanie zaburzenia indywidualnego. Psychoterapia rodzin jest efektywna również w rozwiązywaniu problemów w sytuacjach konfliktowych małżeństw i par.

Przewidywane efekty terapii: efektem psychoterapii rodzinnej może być – poprawa wzajemnych relacji pomiędzy małżonkami, poprawa komunikacji w rodzinie, zrozumienie motywów działania swojego i innych, zwiększenie kompetencji wychowawczych, zdobycie funkcjonalnego rozwiązywania konfliktów rodzinnych, ustąpienie objawów somatycznych, przerwanie nieakceptowanych zachowań poszczególnych członków rodziny, zwiększona satysfakcja w codziennym byciu razem.