INTERWENCJA KRYZYSOWA

Jako forma pomocy psychologicznej, polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania. Celem jest zachęcanie do wyrażenie trudnych emocji: złości, lęku, bezradności, frustracji przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, redukcja symptomów dezorganizujących działanie, przywrócenie równowagi, odwołanie osoby do tkwiących w niej zasobów, mocnych stron w celu zwiększenia poczucia własnej wartości, obniżenia poczucia bezradności i zagrożenia.