PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA, SESJE TERAPEUTYCZNE

TERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna kierowana jest do osób, które odczuwając psychologiczny dyskomfort oczekują pomocy w przejściu przez proces radzenia sobie z własnymi trudnościami, problemami lub zaburzeniami psychologicznymi. Celem terapii może być też potrzeba rozwoju osobistego i chęć poszerzenia własnej świadomości. W regularnej i bezpiecznej relacji z psychoterapeutą Klient pracuje nad lepszym zrozumieniem siebie, własnych uczuć, potrzeb, motywów postępowania, a także poznaniem przyczyn problemów.

Psychoterapia daje możliwość zmiany, pokonania życiowych traum i trudności oraz doświadczyć możliwości uczynienia swego życia pełniejszym i szczęśliwszym.