KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Jest pierwszym spotkaniem z psychoterapeutą i może, ale nie musi być wstępem do psychoterapii. Każda konsultacja jest inna, ale jej specyfiką jest to, że z jednej strony ma charakter klinicznego wywiadu, a z drugiej strony posiada elementy psychoterapii. Te dwa aspekty przenikają się w trakcie spotkania, co powoduje, że można doświadczyć, jak mogłaby wyglądać psychoterapia już na pierwszej wizycie.

Zasadniczym celem konsultacji jest rozpoznanie, uściślenie i omówienie głównych obszarów w życiu Klienta, oraz przyjrzenie się jego oczekiwaniom i potrzebom. Na tej podstawie proponuję terapię lub inną formę pomocy, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i trudności. Możliwości wyboru jest zawsze kilka, to do Klienta należy ostateczna decyzja.