PSYCHOTERAPIA

TERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia jest specyficzną metodą leczenia i osiągania zmian w zakresie zdrowia psychicznego, samopoczucia, zachowania oraz funkcjonowania osobowości. Cele psychoterapii ukierunkowane są także czasem na podniesienie poziomu samokontroli, radzenie sobie ze stresem, podniesienie samooceny, poprawę zdolności tworzenia więzi z ludźmi oraz współpracy i komunikowania się z otoczeniem. Często cele terapii skupiają się na pogłębieniu poznania siebie i rozwoju osobowości.

Psychoterapię definiuje się również jako zbiór technik leczących /metod leczenia/ lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt osoby (pacjenta) z osobą (terapeuty) oraz ich wzajemna relacja i aktywność. To właśnie odróżnia psychoterapię od leczenia czysto medycznego /farmakologicznego/. Dlatego też elementem niezbędnym w terapii jest Twoje zaangażowanie i aktywny udział w leczeniu a nie jedynie bierne poddawanie się zabiegom leczniczym. To bardzo ważny warunek leczenia i zmiany.

W prowadzeniu psychoterapii opieram się na teoriach i myśleniu psychodynamicznym, systemowym, ericksonowskim i psychodramie. Korzystam zarówno z dorobku tych podejść, jak i z metod i technik używanych w tych szkołach terapeutycznych.

W zależności od potrzeb mogę zaproponować Ci psychoterapię indywidualną, małżeńską, rodzinną lub terapię grupową. Może to być terapia krótkoterminowa skupiająca się przede wszystkim na rozwiązaniu konkretnego problemu lub terapia długoterminowa, sięgająca głębiej, obejmująca większy obszar Twojego życia i Twoich spraw.

W pracy terapeutycznej zwracam uwagę na to, aby dostosować sposoby pracy do problemu, z którym przychodzisz oraz do wspólnie ustalonych celów terapii. Sposób pracy dostosowuję także do Twoich potrzeb, preferencji i wartości.

W prowadzeniu psychoterapii respektuję standardy zawodowe psychoterapeuty PTP.
Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję systematycznej superwizji od 2006 roku.