PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO

Celem uczestnictwa w psychoterapii grupowej jest powiększenie zasobów wewnętrznych radzenia sobie z codziennym funkcjonowaniem oraz znalezienie i wypróbowanie własnych sposobów reagowania w sytuacjach trudnych, stresowych.

Praca w grupie ma umożliwić poznanie własnego stylu wchodzenia w relacje z innymi oraz motywów swoich zachowań. Większa samoświadomość budowana w trakcie procesu terapii grupowej ma także pomóc w bardziej umiejętnym radzeniu sobie z własnymi emocjami i nawykowymi mechanizmami zachowań.

 

Oferta adresowana do osób, które: mają trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji interpersonalnych cierpią na problemy emocjonalne, odczuwają obawy, przygnębienie, niezadowolenie, brak satysfakcji w rożnych obszarach życia, doświadczają uczucia pustki w relacjach z innymi ludźmi, mają trudności w kontaktach z bliskimi i „problemy z sobą”, czują dyskomfort z powodu objawów lękowych, nerwicowych, depresyjnych, chcą zrozumieć ich przyczyny i związki między nimi, poszukują zrozumienia samego siebie, swoich uczuć i przeżyć, pragną poznać przyczyny swoich trudności, problemów i ograniczeń. Udział w grupie poprzedza indywidualna konsultacja z terapeutą.