+48 505 913 513 jagodajosiak@hotmail.com

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencje kryzysowe

Jako forma pomocy psychologicznej, polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania. Celem jest zachęcanie do wyrażenie trudnych emocji: złości, lęku, bezradności, frustracji przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, redukcja symptomów dezorganizujących działanie, przywrócenie równowagi, odwołanie osoby do tkwiących w niej zasobów, mocnych stron w celu zwiększenia poczucia własnej wartości, obniżenia poczucia bezradności i zagrożenia.

Na wizytę proszę umówić się telefonicznie:

Gabinet psychoterapii - Piła

nr telefonu: 505 913 513
e-mail: jagodajosiak@hotmail.com

Gabinet psychoterapii - Toruń

nr telefonu: 505 913 513
e-mail: jagodajosiak@hotmail.com